The Aesculap Academy Website is not supported by your browser. In order to use the Aesculap Academy Website in its full functionality, we kindly ask you to download a current browser version (Firefox, IE, Chrome).

Użytkownik o tych danych już istnieje!
Ten kurs został dodany do ulubionych
Kurs został usunięty z ulubionych
Aby zarządzać ulubionymi musisz być zarejestrowany.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Wpisane has\u0142a nie s\u0105 jednakowe.", "NO_SEARCH_RESULTS": "Brak wynik\u00F3w wyszukiwania." }
??????

Polska

Polska

Polityka Prywatności serwisu Aesculap Akademii

Polityka prywatności i zgoda na przetwarzanie danych 

W poniższej szczegółowej polityce prywatności opisano typy danych gromadzonych na naszej stronie internetowej oraz danych, które przetwarzamy i wykorzystujemy.

Ochrona danych jest dla nas istotna i traktujemy ją bardzo poważnie. Fundamentem naszej działalności jest współpraca oparta na zaufaniu i dokładamy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania - odnosi się to również, oczywiście, do Państwa danych osobowych. Poniżej znajdą Państwo informacje na temat sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe. Prosimy więc zapoznać się z nimi. Przepisy dotyczące ochrony danych stanowią uzupełnienie Warunków Użytkowania strony internetowej Aesculap Academy.

W miarę usprawniania naszej strony i wdrażania nowych wymagań prawnych, technologii oraz modyfikacji mających na celu ulepszenie świadczonych przez nas usług, niniejsza polityka prywatności może wymagać zmian. Z tego względu zalecamy co jakiś czas czytać ją ponownie.

Niniejszy dokument można wydrukować korzystając z funkcji danej przeglądarki internetowej (najczęściej „plik” > „drukuj”).1.)  Administrator danych osobowych

Operator techniczny:

Aesculap Akademie GmbH
Am Aesculap Platz
78532 Tuttlingen
Niemcy


Organ regulacy ds. ochrony danych:

Aesculap Akademia
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl 


2.)  Informacje ogólne na temat przetwarzania danych osobowych
Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych użytkowników, w tym osobowych, gromadzonych przez Aesculap Academy. Dane osobowe są to dane lub zestawy danych, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika.
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem ochrony danych obowiązującym w Republice Federalnej Niemiec oraz europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. W żadnym wypadku nie będziemy przekazywać danych osobowych stronom trzecim spoza grupy Aesculap Academy w celach reklamowych i marketingowych bez Państwa zgody.

Jako członek grupy B.Braun korzystamy z centralnych struktur tej spółki. Oprócz tego współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług. W zakresie, w jakim przetwarzane dane zawierają informacje osobiste, zgodnie z obowiązującym prawem wdrożono odpowiednie umowy i środki organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo Państwa danych.
W naszej firmie zgodność z wymaganiami prawnymi i niniejszą polityką jest monitorowana przez inspektorów danych osobowych. Nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych i zobowiązali się na piśmie do przestrzegania przepisów o ochronie danych.
Ogólnie rzecz biorąc, z naszej strony można korzystać bez podawania danych osobowych. Dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres i e-mail) są podawane w miarę możliwości w sposób dobrowolny.


Należy pamiętać, że podczas transmisji danych przez Internet (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) mogą wystąpić luki bezpieczeństwa. Staramy się chronić dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem stron trzecich za pomocą środków takich jak pseudonimizacja, oszczędność danych, przestrzeganie okresów usuwania oraz mając na uwadze najnowsze technologie. Pomimo wdrożenia tych środków nie możemy jednak całkowicie wykluczyć możliwości bezprawnego przetwarzania danych przez strony trzecie.


3.)  Gromadzenie i przetwarzanie danych w przypadku dostępu przez Internet
Podczas wizyty na naszej stronie serwery tymczasowo zapisują każdy dostęp w pliku rejestru. Następujące dane są zapisywane do momentu automatycznego skasowania:
• Anonimowy adres IP komputera wysyłającego żądanie
• Data i godzina dostępu
• Nazwa i URL pozyskiwanych danych
• Raport stwierdzający, czy pozyskanie danych się powiodło
• Dane identyfikacyjne użytej przeglądarki i systemu operacyjnego
• Strona internetowa, z której uzyskiwany jest dostęp
• Nazwa dostawcy Internetu

Legalne przetwarzanie tych danych odbywa się w celu umożliwienia korzystania ze strony internetowej (nawiązania połączenia), zapewnienia bezpieczeństwa systemu, technicznej administracji infrastrukturą sieciową oraz optymalizacji oferty internetowej. Przyjmując niniejszą politykę prywatności wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie przez nas powyższych danych. Mogą Państwo odmówić przetwarzania tych danych. W przypadku odmowy, niniejszym informujemy, że dostępność naszych usług dla Państwa może być ograniczona.

Opisane dane osobowe nie są przetwarzane dla celów innych niż podane powyżej, chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na dalsze przetwarzanie.4.)   Cel wykorzystania danych
W myśl zasady propagującej unikanie podawania danych osobowych lub ograniczanie udostępnianych danych do minimum z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, na naszej stronie dane gromadzone są wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne do realizacji Państwa celów, jeżeli jesteśmy do tego zmuszeni w myśl przepisów prawa lub zawartych umów, jeżeli służy to naszym uzasadnionym interesom i/lub jeżeli wyrazili Państwo na to dobrowolną zgodę.

Podczas wprowadzania danych osobowych lub firmowych (np. e-mail, imię i nazwisko, adres) podanie danych odbywa się w sposób dobrowolny.

Przetwarzamy Państwa dane kontaktowe i biznesowe na podstawie obowiązujących przepisów w związku z istniejącymi lub przyszłymi relacjami biznesowymi. Oprócz tego, mogą Państwo sami wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i użytkowanie wprowadzonych danych dla celów podanych przez Państwa. Dane są przetwarzane i przechowywane tylko przez taki czas, przez jaki jest to konieczne w celu osiągnięcia zamierzonego celu, a po jego osiągnięciu lub upływie okresu zatrzymywania są usuwane. Dane nie są gromadzone, przetwarzane lub wykorzystywane w żadnym innym celu. Mogą Państwo cofnąć zgodę na wykorzystywanie w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość. W przypadku odmowy, niniejszym informujemy, że dostępność naszych usług dla Państwa może być ograniczona.

Poniżej podano możliwe sposoby, na jakie możemy wykorzystywać dane:

Na podstawie obowiązujących przepisów:

 • Egzekwowanie naszych Ogólnych Warunków
 • Zarządzanie firmą
 • Ochrona przed oszukańczymi transakcjami oraz identyfikacja takich transakcji

Dla celów realizacji umów:

 • Przetwarzanie płatności za zakupy i inne usługi

Po uzyskaniu zgody:

 • Nawiązanie kontaktu
 • Przesyłanie informacji
 • Jeżeli jest to dopuszczalne prawnie, dostarczanie niezamawianych ofert i informacji na temat produktów i usług B.Braun dostosowanych do danego użytkownika
 • Ankiety na naszych stronach internetowych
 • Opracowywanie i dostarczanie reklam dopasowanych do Państwa zainteresowań

Ze względu na nasz uzasadniony interes:

 • Określenie efektywności naszych reklam
 • Opracowywanie nowych produktów i usług
 • Analiza korzystania z naszych produktów, usług i stron internetowych
 • Wiedza o tym w jaki sposób Państwo dostali się na naszą stronę


5.)   W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane
Wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z wymagających rejestracji usług internetowych oferowanych przez stronę Aesculap Academy do rezerwacji miejsc na kursach, zapewnienia funkcjonalności zorientowanych na grupę docelową oraz w celu przesyłania pocztą elektroniczną i tradycyjną materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących naszych kursów i usług.6 .)  Rejestracja i udział w kursach

6.1 Informacje wymagane w celu założenia konta użytkownika 

Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność strony Aesculap Academy konieczne jest podanie pewnych danych osobowych, które przetwarzamy i przechowujemy. Podane informacje można przeglądać i modyfikować w dowolnym momencie na stronie „My Academy”. Jeżeli chcą Państwo usunąć swój profil i dane, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres „info@aesculap-academy.com”, ponieważ w momencie usunięcia danych dostęp do spersonalizowanych części strony Aesculap Academy nie jest już możliwy.

Podczas rejestracji konieczne jest podanie następujących danych:

 • Adres e-mail
 • Nazwa użytkownika
 • Hasło
 • Forma grzecznościowa
 • Tytuł
 • Imię
 • Nazwisko
 • Ulica
 • Numer domu
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Kraj

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest ujawnianie swoich danych logowania (nazwy użytkownika i hasła) innym osobom. Nasi pracownicy nigdy nie poproszą Państwa o podanie tych danych.
Należy utrzymywać te informacje w tajemnicy i nikomu ich nie przekazywać. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, w tym małych i wielkich liter. Aby zwiększyć bezpieczeństwo hasła zalecamy również zastosowanie cyfr i znaków specjalnych. Za wybór odpowiedniego hasła odpowiada użytkownik.7.)   Usunięcie danych osobowych
Państwa dane są przechowywane wyłącznie przez taki czas, przez jaki jest to konieczne oraz dopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów i/lub wymagane dla utrzymania naszej relacji biznesowej oraz podczas korzystania przez Państwa z naszych usług. Wszystkie dane osobowe są wówczas usuwane, pod warunkiem że nie ma żadnych prawnie wymaganych okresów zatrzymania.
Jeżeli chcą Państwo usunąć swój profil, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres „info@aesculap-academy.com”, ponieważ w momencie usunięcia danych dostęp do spersonalizowanych części strony Aesculap Academy nie jest już możliwy.8.)   Ochrona osób nieletnich
Dzieci i osoby poniżej 18 roku życia w normalnych warunkach nie mogą przekazywać nam danych osobowych bez zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Nie wymagamy podawania danych osobowych od dzieci i oświadczamy, że nie gromadzimy danych osobowych dzieci ani nie wykorzystujemy i nie ujawniamy ich stronom trzecim bez upoważnienia.9.)  Transmisja danych przez Internet
Internet jest platformą globalną i otwartą. Ze względu na sposób, w jaki działa Internet oraz związane z tym zagrożenia, wszelkie transmisje danych odbywają się na ryzyko użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa oferujemy nasze usługi za pośrednictwem szyfrowanych transmisji.10.)   Wykorzystanie plików „cookie”
Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki „cookie”. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika. Nie są one szkodliwe dla komputera i nie zawierają wirusów. Służą one do usprawnienia i ułatwienia korzystania z naszych usług, a także zwiększenia ich bezpieczeństwa. Niektóre z plików cookie (tzw. „cookie funkcjonalne”, np. służące do przechowywania ustawień językowych i przetwarzania zamówień) są niezbędne dla zapewnienia podstawowej funkcjonalności strony. Bez tych plików strona nie będzie działać zgodnie z przeznaczeniem.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „cookie sesyjne”. Są one usuwane automatycznie pod koniec wizyty. Inne pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym do momentu usunięcia przez użytkownika. Pliki te pozwalają nam rozpoznać daną przeglądarkę ponownie przy następnej wizycie.

Można skonfigurować przeglądarkę tak, żeby otrzymywać informacje o zapisywaniu poszczególnych plików cookie z prośbą o wyrażenie zgody, wyłączyć zapisywanie cookie w określonych przypadkach lub ogólnie wyłączyć zapisywanie cookie, a także aktywować automatyczne usuwanie tych plików podczas zamykania przeglądarki. W przypadku odmowy stosowania cookie (możliwe do ustawienia w przeglądarce), korzystanie z naszej strony będzie nadal możliwe (chociaż niektóre funkcjonalności mogą być ograniczone).11.)   Pliki rejestru
Adresy IP wykorzystujemy również do analizy trendów, zarządzania stroną, usprawniania korzystania strony i gromadzenia pewnych ogólnych danych demograficznych. Informujemy, że oprócz wprowadzonych danych zapisujemy też adres IP, z którego użytkownik odwiedził naszą witrynę i dane te mogą zostać użyte do zabezpieczenia roszczeń i uzyskania ciągłości dokumentacji dowodu. Nie używamy adresów IP do żadnych innych celów; są one zapisywane wyłącznie ze względów prewencyjnych z zapewnieniem, że adres nie może zostać dopasowany do konkretnego użytkownika Aesculap Academy.12.)   Środki bezpieczeństwa
Podjęliśmy szerokie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych. Dane, wprowadzone np. na stronach internetowych (formularzach kontaktowych) są przesyłane w formie zaszyfrowanej (SSL - Secure Socket Layer) przez publiczną sieć komputerową do B.Braun, gdzie są zapisywane i przetwarzane.
Strona stosuje szyfrowanie SSL ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji treści poufnych, np. pytań kierowanych przez Państwa do nas jako operatora strony internetowej. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że napis w pasku adresu w przeglądarce zmieni się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki.

Jeżeli szyfrowanie SSL jest włączone, przesyłane dane nie mogą być odczytane przez strony trzecie.13.)   Przekazywanie danych stornom trzecim
Aby przetworzyć zgłoszenie do udziału w kursie, dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim lub innym jednostkom w ramach grupy B.Braun w niezbędnym zakresie.

Oprócz tego, w sporządzaniu i przetwarzaniu zamówień biorą udział również inni dostawcy usług, np. dostawcy Internetu lub hostingu. Spółki te pracują dla B.Braun w ramach tzw. przetwarzania zamówień i mogą wykorzystywać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

Strona Aesculap Academy (oraz dane użytkowników) są obsługiwane przez centrum danych Amazon (Amazon Cloud) w Europie, co gwarantuje dobrą globalną wydajność i wysoką dostępność. Ze względu na stosowane przez nas zaawansowane techniki szyfrowania, Amazon nie ma praktycznie żądnego dostępu do Państwa danych.
Amazon Cloud jest częścią „Amazon Web Services”, obsługiwaną przez Amazon Web Services, Inc., PO Box 81226, Seattle, WA 98108-1226. Więcej informacji o "Amazon Web Services" oraz polityce prywatności firmy Amazon można znaleźć na stronach https://aws.amazon.com oraz https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls


14.)   Newslettery i informacje
Strona Aesculap Academy wysyła informacje na temat kursów oraz najnowsze wiadomości (zwane dalej „wiadomościami”) do wszystkich członków Aesculap Academy. Za pomocą tych wiadomości strona Aesculap Academy informuje użytkowników o nowych kursach, o nowościach w ofercie firmy oraz przekazuje pewne dane osobowe.
Można zrezygnować z otrzymywania określonych rodzajów wiadomości na stronie „My Academy” na swoim profilu.

W przypadku subskrypcji newslettera, przechowujemy nazwisko i adres e-mail, a także informacje, które umożliwiają nam weryfikację, czy są Państwo posiadaczem danego adresu e-mail i zgadzają się na otrzymywanie newslettera. W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną będzie wymagany dodatkowo adres korespondencyjny. Dane są przetwarzane wyłącznie do wysyłki newslettera, nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów. Nie będą też przekazywane stronom trzecim. Poprzez wysyłkę maila rejestracyjnego z linkiem potwierdzającym nasz system rejestracji pozwala upewnić się, że rzeczywiście chcą Państwo otrzymywać dany newsletter (tzw. „zasada double-opt-in”).

Zgodę na przechowywanie danych, adresu email oraz ich wykorzystanie do wysyłania newslettera można cofnąć w dowolnym momencie, np. na stronie „My Academy” na swoim profilu lub wysyłające e-mail na adres: info@aesculap-academy.com.15.)   Polityka prywatności dotycząca technologii etracker
Nasze strony wykorzystują usługę analityczną etracker. Jej dostawcą jest etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Niemcy. Z gromadzonych danych mogą być tworzone profile użytkowania ukryte pod pseudonimami. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają rozpoznawanie danej przeglądarki. Dane gromadzone za pomocą technologii etracker nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osób odwiedzających naszą stronę bez uzyskania osobnej zgody takich osób i nie będą łączone z danymi osobowymi właściciela pseudonimu.
Zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych z użyciem technologii etracker można cofnąć w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby cofnąć zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych na temat odwiedzania strony ze skutkiem na przyszłość, etracker może zapisać na urządzeniu plik Opt-Out-Cookie, który jest dostępny pod poniższym linkiem. Po zapisaniu tego pliku żadne dane na temat przeglądarki nie będą gromadzone i przechowywane przez etracker w przyszłości: http://www.etracker.com/privacy?et=V23Jbb
Opisywany plik ma nazwę „cntcookie”. Jeżeli chcą Państwo utrzymać swój sprzeciw wobec przetwarzania danych, proszę nie usuwać tego pliku. Więcej informacji na temat ochrony danych przez etracker pod adresem: https://www.etracker.com/en/data-privacy/

 

16.)   Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą
Użytkownik zawsze ma prawo do bezpłatnego wglądu do swoich danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorców i celu przetwarzania, a także prawo do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych. Ponadto, ma prawo do otrzymania informacji na temat danych osobowych powierzonych podmiotowi odpowiedzialnemu w formacie uporządkowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego.

Może też w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych, co niekoniecznie musi wynikać z nadrzędnych przepisów prawa lub bezpośrednio z przetwarzania istniejącej relacji umownej. W razie pytań dotyczących tej kwestii oraz innych związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z nami pod adresem podanym w metryce dokumentu. Na żądanie udzielimy pisemnej informacji na temat tego, czy przetwarzamy Państwa dane na mocy obowiązującego prawa, a jeżeli tak, to jakie.17.)   Uzyskiwanie przepisów dotyczących ochrony danych
Niniejszą politykę prywatności można pobrać i wydrukować z dowolnej strony internetowej B.Braun. Jest dostępna pod linkiem „Data protection”.


18.)   Osoby kontaktowe w sprawach związanych z ochroną danych
Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować bezpośrednio z naszym inspektorem danych osobowych i jego zespołem, którzy również przyjmują żądania udzielenia informacji, wnioski i skargi:

Aleksandra Gularek
Fundacja Akademia Aesculap
Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
Polska


18.1)  Prawo do informacji
Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, nasi klienci mają prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o przechowywanych danych na ich temat. Na żądanie udzielimy pisemnej informacji na temat tego, czy przetwarzamy Państwa dane na mocy obowiązującego prawa, a jeżeli tak, to jakie. Prosimy o kontakt na adres: info@aesculap-academy.com18.2)   Prawo do informacji
W celu zgłoszenia skargi należy skontaktować się z wyznaczonym organem regulacyjnym:

Prezes Urzędu ochrony
Danych Osobowych

 

19. Wskazówki dotyczące netykiety podczas korzystania ze strony Aesculap Academy
Zasady udziału w grupach dyskusyjnych:

 • Wyrażać swoje opinie w sposób zrównoważony. Zachować obiektywizm i unikać ataków osobistych.
 • Nie zamieszczać treści o charakterze nielegalnym, dyskryminującym, rasistowskim, obraźliwym, znieważającym lub
  komercyjnym, a także linków do stron, na których znajdują się takie treści.
 • Posty powinny być zwięzłe, a obrazy należy zamieszczać tylko, jeżeli jest to absolutnie niezbędne.
 • Nie zamieszczać prywatnych informacji na temat innych osób, jak np. nazwiska, numery telefonów lub
  adresy e-mail.
 • Nie naruszać praw stron trzecich (w szczególności dotyczących prywatności, poufności danych i praw autorskich) w przypadku chęci opublikowania wiadomości otrzymanych osobiście lub artykułów innych autorów, lub opublikowania postów z forum w innej formie. Należy pamiętać, że użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszanie praw stron trzecich. 

  Prawa i obowiązku hosta strony internetowej:
 • Host może zatrzymywać posty z forum na stałe, a także redagować, przemieszczać, zamykać lub usuwać tematy i posty. Wszelkie roszczenia z tytułu tych działań nie będą uwzględniane.
 • Użytkownicy naruszający zasady udziału w grupach dyskusyjnych lub ogólne zasady netykiety mogą zostać wykluczeni z dalszego udziału.
 • Host nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną i prawną jakość postów i zawartości stron, do których linki są podawane w postach.

 

 

 

Data wejścia w życie: 25 maja 2018

Globalna lista kursów Globalna lista kursów

Kontakt

Aesculap Akademia

ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

 

Tel:    +48 61 44 37 529
Tel:    +48 61 44 20 350


E-mail:
adam.nowaczkiewicz@bbraun.com

anna.kuczynska@bbraun.com

paulina.dymkowska@bbraun.com

dawid.konieczny@bbraun.com

FAKTURY: aleksandra.gularek@bbraun.com

 

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKPL]", "[Sprache]": "[pl]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "Chirurgia Ogólna (Laparoskopia; Szycie)", "[TestSparte1]": "204974", "[TestSparte2]": "2", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKPL]", "[Sprache]": "[pl]" }
{ "[Domain]": "[AAKPL]", "[Sprache]": "[pl]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

As part of an Aesculap Academy course your account has already been created. Do you wish to activate your account now? You will receive an e-Mail including an activation link shortly. If you should not receive an e-Mail within the next 48 hours, please check your spamfilter or contact us directly.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "OK", "BUTTON_CANCEL": "Anuluj", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Prosimy o akceptacj\u0119 ‘Og\u00F3lnych warunk\u00F3w serwisu‘ oraz ‘Deklaracji o ochronie danych osobowych‘.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Prosimy o wyra\u017Cenie zgody na przetwarzanie danych osobowych." }