The Aesculap Academy Website is not supported by your browser. In order to use the Aesculap Academy Website in its full functionality, we kindly ask you to download a current browser version (Firefox, IE, Chrome).

Użytkownik o tych danych już istnieje!
Ten kurs został dodany do ulubionych
Kurs został usunięty z ulubionych
Aby zarządzać ulubionymi musisz być zarejestrowany.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Wpisane has\u0142a nie s\u0105 jednakowe.", "NO_SEARCH_RESULTS": "Brak wynik\u00F3w wyszukiwania." }
??????

Polska

Polska

Regulamin serwisu

Warunki Ogólne AESCULAP AKADEMIE GMBH, Tuttlingen


1. Rejestracja

Rejestracja użytkownika poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go pocztą elektroniczną, faksem lub w trybie online stanowi wiążącą ofertę zawarcia umowy o świadczeniu usług z Aesculap Akademie GmbH. Umowa o świadczeniu usług nie zacznie jednak obowiązywać do czasu otrzymania przez użytkownika pisemnego potwierdzenia z akceptacją oferty zawarcia umowy o świadczeniu usług. Wszystkie rejestracje będą dokonywane w kolejności otrzymywania zgłoszeń. Użytkownik otrzyma fakturę około na 8 tygodni przed terminem wydarzenia. Opłatę za uczestnictwo należy wnieść w ciągu 14 dni od daty faktury, a płatność musi wpłynąć do dnia wydarzenia. Jeśli warunek ten nie zostanie wypełniony, zastrzegamy sobie prawo do przyznania miejsca innej zainteresowanej osobie.

2. Warunki anulowania rejestracji

Jeśli uczestnik anuluje swoje zgłoszenie na 4 tygodnie lub więcej przed terminem rozpoczęcia wydarzenia, opłata za uczestnictwo zostanie zwrócona w pełnej wysokości. Po tym terminie, do 14dni przed datą rozpoczęcia seminarium proponujemy możliwość przeniesienia opłaty na poczet udziału w  innym seminarium. Jeśli uczestnik nie jest zainteresowany taką opcją, potrącona zostanie opłata administracyjna w wysokości 10%,  jednakże nie mniej niż 30 EUR.  W przypadku rezygnacji w okresie od 14 do 7dni przed datą seminarium, zastrzegamy sobie prawo do potrącenia połowy opłaty za uczestnictwo. Pełna opłata pobrana zostanie w przypadku rezygnacji w późniejszym terminie lub w przypadku nie zjawienia się na seminarium.

3. Zmiany w organizacji seminarium

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym terminie, drobnych zmian w nazwiskach instruktorów, terminach lub miejscu seminariów lub ich programie.

4. Prawo do odwołania seminarium

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania seminarium z uzasadnionych przyczyn – nawet na krótko przed jego planowanym terminem, szczególnie w przypadku gdy:
- Nie zostanie zebrana minimalna liczba chętnych do udziału uczestników;
-  Inne istotne okoliczności związane z seminarium ulegną zmianie.
W takich przypadkach wpłacone już opłaty za uczestnictwo zostaną zwrócone w pełnej wysokości. Wyklucza się możliwość wysuwania innego rodzaju roszczeń, szczególnie roszczeń o odszkodowanie, z tego tytułu.

5. Odpowiedzialność za treść szkoleń

Pomimo bardzo starannego doboru naszej kadry prowadzącej szkolenia, nie możemy ponosić odpowiedzialności za treść realizowanych szkoleń lub udostępnianych materiałów szkoleniowych. Podkreślamy również, że nasze materiały szkoleniowe są w zdecydowanej większości chronione prawami autorskimi.

6. Odpowiedzialność

Wyłącza się niniejszym odpowiedzialność za działania siły wyższej. Dotyczy to wszelkich roszczeń nie podlegających niniejszym Warunkom Ogólnym. Będziemy jednak ponosić odpowiedzialność za rażące zaniedbania oraz poważne naruszenia zobowiązań umownych, w drugim przypadku wyłącznie do wysokości odpowiedniej opłaty za udział  w seminarium. Akceptujemy również odpowiedzialność za jednoznacznie złożone gwarancje oraz za szkody poniesione przez osoby lub szkody w majątku trwałym, za które odpowiadamy na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt.

Globalna lista kursów Globalna lista kursów

Kontakt

Aesculap Akademia

ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

 

Tel:    +48 61 44 37 529
Tel:    +48 61 44 20 350


E-mail:
adam.nowaczkiewicz@bbraun.com

anna.kuczynska@bbraun.com

paulina.dymkowska@bbraun.com

dawid.konieczny@bbraun.com

FAKTURY: aleksandra.gularek@bbraun.com

 

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKPL]", "[Sprache]": "[pl]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "Chirurgia Ogólna (Laparoskopia; Szycie)", "[TestSparte1]": "204974", "[TestSparte2]": "2", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKPL]", "[Sprache]": "[pl]" }
{ "[Domain]": "[AAKPL]", "[Sprache]": "[pl]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

As part of an Aesculap Academy course your account has already been created. Do you wish to activate your account now? You will receive an e-Mail including an activation link shortly. If you should not receive an e-Mail within the next 48 hours, please check your spamfilter or contact us directly.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "OK", "BUTTON_CANCEL": "Anuluj", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Prosimy o akceptacj\u0119 ‘Og\u00F3lnych warunk\u00F3w serwisu‘ oraz ‘Deklaracji o ochronie danych osobowych‘.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Prosimy o wyra\u017Cenie zgody na przetwarzanie danych osobowych." }