The Aesculap Academy Website is not supported by your browser. In order to use the Aesculap Academy Website in its full functionality, we kindly ask you to download a current browser version (Firefox, IE, Chrome).

Użytkownik o tych danych już istnieje!
Ten kurs został dodany do ulubionych
Kurs został usunięty z ulubionych
Aby zarządzać ulubionymi musisz być zarejestrowany.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Wpisane has\u0142a nie s\u0105 jednakowe.", "NO_SEARCH_RESULTS": "Brak wynik\u00F3w wyszukiwania." }
??????

Polska

Polska

WEBINAR - Leczenie ograniczające zakażenia szczepami wielolekoopornymi u pacjentów onkologicznych

Zakażenia powodowane przez SARS-COVID - 19 zdominowały medycynę w ostatnim czasie. Sytuacja masowych infekcji, w których nie ma skutecznych rozwiązań terapeutycznych jest w popularnym postrzeganiu zjawiskiem nowym. Iluzja pełnej kontroli chorób infekcyjnych została zburzona. Iluzja, którą zidentyfikowali znacznie wcześniej lekarze i pielęgniarki opiekujący się chorymi onkologicznymi, specjaliści intensywnej terapii, specjaliści zajmujący się ranami przewlekłymi. Zakażenia powodowane przez wielolekooporne bakterie i grzyby zabijają naszych pacjentów każdego dnia i epoka SARS-COVID - 19 nie zwalnia nas z obowiązku szukania najbardziej efektywnych opcji terapeutycznych.

Prezenter
dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw.
Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej.
Studia na Wydziale Lekarskim ukończyłam w 1991r. uzyskując dyplom lekarza i zostałam zatrudniona jako asystent w Katedrze Mikrobiologii ówczesnej Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie pracowałam naukowo i prowadziłam zajęcia dydaktyczne z mikrobiologii na Wydziale Lekarskim i Oddziale Stomatologii odbywając jednocześnie staż podyplomowy w klinikach Uczelni. W 1994r. rozpoczęłam specjalizację I stopnia z mikrobiologii a egzamin II stopnia zdałam w listopadzie 2003r,. W 1999r. uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny i pracowałam na stanowisku adiunkta w Katedrze Mikrobiologii na Wydziale Lekarskim. W 2014r. roku uzyskałam tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych i zostałam Kierownikiem Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii na Wydziale Farmacji z Oddziałem Analityki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i podjęłam pracę w ramach przeniesienia w obrębie Uczelni jako adiunkt, gdzie pracuje do dzisiaj. W 2016r. otrzymałam etat prof. nadzw. UMwW

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

PROSIMY O REJESTRACJĘ PRZEZ FORMULARZ ZAMIESZCZONY W PROGRAMIE

Data 25.05.2020
18:00 - 19:00

Lokalizacja PL, Nowy Tomyśl, Digital Dialog

Grupa docelowa Farmaceuci
Instrumentariuszki/Pielegniarki/Pracownicy Centralnej Sterylizatorni
Lekarze/Specjaliści Kliniczni

Język Polski

Szczegóły

Kontakt

Dawid Konieczny
Aesculap Chifa sp. z o.o.
Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
Polska
E-Mail: dawid.konieczny@bbraun.com

Save
Cancel
An error occured during upload of the document.
 
 
Expiration Date
{"name":"dd.mm.yy"}
Globalna lista kursów Globalna lista kursów

Kontakt

Dawid Konieczny
Aesculap Chifa sp. z o.o.
Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
Polska
E-Mail: dawid.konieczny@bbraun.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKPL]", "[Sprache]": "[pl]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "Anestezjologia, Chirurgia Naczyniowa/ Mikrochirurgia, Chirurgia Ogólna (Laparoskopia; Szycie), Chirurgia Pedriatryczna, Medycyna Ogólna, Neurochirurgia, Ortopedia/ Traumatologia, Położnictwo i Ginekologia, Urologia", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "Anestezjologia, Chirurgia Naczyniowa/ Mikrochirurgia, Chirurgia Ogólna (Laparoskopia; Szycie), Chirurgia Pedriatryczna, Medycyna Ogólna, Neurochirurgia, Ortopedia/ Traumatologia, Położnictwo i Ginekologia, Urologia", "[Sparte]": "Anestezjologia", "[TestSparte1]": "204975", "[TestSparte2]": "1", "[VA ID]": "[3989239]", "[Title]": "WEBINAR - Leczenie ograniczające zakażenia szczepami wielolekoopornymi u pacjentów onkologicznych", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKPL]", "[Sprache]": "[pl]" }
{ "[Domain]": "[AAKPL]", "[Sprache]": "[pl]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

As part of an Aesculap Academy course your account has already been created. Do you wish to activate your account now? You will receive an e-Mail including an activation link shortly. If you should not receive an e-Mail within the next 48 hours, please check your spamfilter or contact us directly.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "OK", "BUTTON_CANCEL": "Anuluj", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Prosimy o akceptacj\u0119 ‘Og\u00F3lnych warunk\u00F3w serwisu‘ oraz ‘Deklaracji o ochronie danych osobowych‘.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Prosimy o wyra\u017Cenie zgody na przetwarzanie danych osobowych." }