The Aesculap Academy Website is not supported by your browser. In order to use the Aesculap Academy Website in its full functionality, we kindly ask you to download a current browser version (Firefox, IE, Chrome).

Użytkownik o tych danych już istnieje!
Ten kurs został dodany do ulubionych
Kurs został usunięty z ulubionych
Aby zarządzać ulubionymi musisz być zarejestrowany.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Wpisane has\u0142a nie s\u0105 jednakowe.", "NO_SEARCH_RESULTS": "Brak wynik\u00F3w wyszukiwania." }
??????

Polska

Polska

Ultrasonografia point of care u pacjentów w stanach krytycznych

Ultrasonografia jest coraz częściej wykorzystywana w
anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycynie ratunkowej. Nieinwazyjne badanie ultrasonograficznie point-of-care pozwala na kompleksową, przyłóżkową ocenę stanu pacjenta w stanie zagrożenia życia, a tym samym na szybkie wdrożenie ukierunkowanej terapii.
Metoda ta znajduje zastosowanie u pacjentów po nagłym
zatrzymaniu krążenia, po urazach, a także w codziennej pracy klinicznej u pacjentów leczonych w oddziałach intensywnej terapii.
Podstawowymi obszarami zastosowania ultrasonografii
point-of-care u pacjentów w stanach zagrożenia życia są:
- różnicowanie przyczyn wstrząsu – ocena hemodynamiczna
- ocena stanu wolemii
- różnicowanie przyczyny niewydolności oddechowej – ocena
upowietrznienia płuc
- ocena ciśnienia śródczaszkowego
Ultrasonografia point-of-care pozwala także na monitorowanie odpowiedzi na wdrożone leczenie dzięki czemu umożliwia stałe modyfikowanie postępowania terapeutycznego na podstawie uzyskanego efektu.
Dzięki wykorzystaniu uproszczonych protokołów badania,
takich jak: FAST, eFAST, BLUE, FEEL, FATE czy RUSH technika badania usg jest dostępna dla każdego lekarza leczącego pacjentów w stanach krytycznych.
Tematyka kursu „Ultrasonografia point-of-care u pacjentów
w stanach krytycznych” obejmuje podstawowe zagadnienia
niezbędne dla kompleksowej oceny pacjenta w stanie zagrożenia życia. W trakcie kursu zdobędą Państwo wiedzą
potrzebną do wdrożenia ultrasonografii w swojej praktyce
a także dzięki zajęciom praktycznym uzyskają Państwo
podstawowe umiejętności posługiwania się tą techniką obrazowania.
Kurs prowadzony jest przez lekarzy intensywnej
terapii mających doświadczenie w stosowaniu ultrasonografii w codziennej praktyce. Zajęcia praktyczne na ochotnikach oraz przy łóżku pacjenta w OIT pozwolą na
praktyczne sprawdzenie i ugruntowanie nabytej wiedzy.

Data 30.09. - 02.10.2018

Lokalizacja PL, Warszawa, Szpital Czerniakowski, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Grupa docelowa Lekarze/Specjaliści Kliniczni

Język Polski

Opłata za kurs(ZW)
1900.00 PLN
Prelegenci
Szczegóły

Kontakt

Joanna Wrobel
Ul. Tysiaclecia 14
64-300 Nowy Tomysl
Polska
Tel. +49 61 44 37 676
Fax +48 61 44 20 280
E-Mail: joanna.wrobel@bbraun.com

Globalna lista kursów Globalna lista kursów

Kontakt

Joanna Wrobel
Ul. Tysiaclecia 14
64-300 Nowy Tomysl
Polska
Tel. +49 61 44 37 676
Fax +48 61 44 20 280
E-Mail: joanna.wrobel@bbraun.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKPL]", "[Sprache]": "[pl]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "Anestezjologia", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "Anestezjologia", "[Sparte]": "Anestezjologia", "[TestSparte1]": "204975", "[TestSparte2]": "1", "[VA ID]": "[3949724]", "[Title]": "Ultrasonografia point of care u pacjentów w stanach krytycznych ", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKPL]", "[Sprache]": "[pl]" }
{ "[Domain]": "[AAKPL]", "[Sprache]": "[pl]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

As part of an Aesculap Academy course your account has already been created. Do you wish to activate your account now? You will receive an e-Mail including an activation link shortly. If you should not receive an e-Mail within the next 48 hours, please check your spamfilter or contact us directly.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "OK", "BUTTON_CANCEL": "Anuluj", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Prosimy o akceptacj\u0119 ‘Og\u00F3lnych warunk\u00F3w serwisu‘ oraz ‘Deklaracji o ochronie danych osobowych‘.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Prosimy o wyra\u017Cenie zgody na przetwarzanie danych osobowych." }