The Aesculap Academy Website is not supported by your browser. In order to use the Aesculap Academy Website in its full functionality, we kindly ask you to download a current browser version (Firefox, IE, Chrome).

Użytkownik o tych danych już istnieje!
Ten kurs został dodany do ulubionych
Kurs został usunięty z ulubionych
Aby zarządzać ulubionymi musisz być zarejestrowany.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Wpisane has\u0142a nie s\u0105 jednakowe.", "NO_SEARCH_RESULTS": "Brak wynik\u00F3w wyszukiwania." }
??????

Polska

Polska

Witamy w Aesculap Akademii

Aesculap Akademia została powołana do życia w 1995 w Tuttlingen, gdzie znajduje się siedziba firmy Aesculap. Działając na wszystkich kontynentach, we wszystkich  krajach w których obecna jest firma B. Braun, Aesculap Akademia stała się istotnym forum dla szkoleń medycznych i profesjonalnej edukacji uzupełniającej wiedzę akademicką.

Aesculap Akademia w Polsce działa od 2000 r. a od 2012 r. posiada centrum szkoleniowe w Nowym Tomyślu.
W nowocześnie wyposażonych salach warsztatowych organizowane są szkolenia dla lekarzy rożnych specjalności
farmaceutów aptek zamkniętych, pielęgniarek i położnych, czy też pracowników centralnych sterylizatorni.
Akademia organizuje również szkolenia poza Nowym Tomyślem na oddziałach szpitalnych, w instytutach anatomii oraz instytutach weterynarii.

 

Oferty szkoleniowe

Informacje

Najbliższe kursy   (7)

Higiena i dezynfekcja rąk

Higiena i dezynfekcja rąk

28.04. - 28.07.2020
Polska - Nowy Tomyśl

Higiena i dezynfekcja rąk

"Higiena i dezynfekcja rąk" E-learning bezpłatny przez 3 miesiące (do 28.07.2020). ZAPRASZAMY! Link do e-learningu poniżej: https://www.wetogetheragainstcorona.com/» więcej

WEBINAR - Leczenie ograniczające zakażenia szczepami wielolekoopornymi u pacjentów onkologicznych

WEBINAR - Leczenie ograniczające zakażenia szczepami wielolekoopornymi u pacjentów onkologicznych

25.05.2020
Polska - Nowy Tomyśl

WEBINAR - Leczenie ograniczające zakażenia szczepami wielolekoopornymi u pacjentów onkologicznych

Zakażenia powodowane przez SARS-COVID - 19 zdominowały medycynę w ostatnim czasie. Sytuacja masowych infekcji, w których nie ma skutecznych rozwiązań terapeutycznych jest w popularnym postrzeganiu zjawiskiem nowym. Iluzja pełnej kontroli chorób infekcyjnych została zburzona. Iluzja, którą zidentyfikowali znacznie wcześniej lekarze i pielęgniarki opiekujący się chorymi onkologicznymi, specjaliści intensywnej terapii, specjaliści zajmujący się ranami przewlekłymi. Zakażenia powodowane przez wielolekooporne bakterie i grzyby zabijają naszych pacjentów każdego dnia i epoka SARS-COVID - 19 nie zwalnia nas z obowiązku szukania najbardziej efektywnych opcji terapeutycznych. Prezenter dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw. Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej. Studia na Wydziale Lekarskim ukończyłam w 1991r. uzyskując dyplom lekarza i zostałam zatrudniona jako asystent w Katedrze Mikrobiologii ówczesnej Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie pracowałam naukowo i prowadziłam zajęcia dydaktyczne z mikrobiologii na Wydziale Lekarskim i Oddziale Stomatologii odbywając jednocześnie staż podyplomowy w klinikach Uczelni. W 1994r. rozpoczęłam specjalizację I stopnia z mikrobiologii a egzamin II stopnia zdałam w listopadzie 2003r,. W 1999r. uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny i pracowałam na stanowisku adiunkta w Katedrze Mikrobiologii na Wydziale Lekarskim. W 2014r. roku uzyskałam tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych i zostałam Kierownikiem Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii na Wydziale Farmacji z Oddziałem Analityki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i podjęłam pracę w ramach przeniesienia w obrębie Uczelni jako adiunkt, gdzie pracuje do dzisiaj. W 2016r. otrzymałam etat prof. nadzw. UMwW LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!! PROSIMY O REJESTRACJĘ PRZEZ FORMULARZ ZAMIESZCZONY W PROGRAMIE» więcej

Dekompresja chirurgiczna mielopatii piersiowo-lędźwiowych oraz kompresji lędźwiowo-krzyżowej - I stopień

Dekompresja chirurgiczna mielopatii piersiowo-lędźwiowych oraz kompresji lędźwiowo-krzyżowej - I stopień

11.09.2020
Polska - Nowy Tomyśl

Dekompresja chirurgiczna mielopatii piersiowo-lędźwiowych oraz kompresji lędźwiowo-krzyżowej - I stopień

UWAGA ZMIANA TERMINU !!! 11.09.2020 Dekompresja chirurgiczna mielopatii piersiowo-lędźwiowych oraz kompresji lędźwiowo-krzyżowej - I stopień» więcej

Dekompresja chirurgiczna zmian wewnątrzczaszkowych - III stopień

Dekompresja chirurgiczna zmian wewnątrzczaszkowych - III stopień

13.09.2020
Polska - Nowy Tomyśl

Dekompresja chirurgiczna zmian wewnątrzczaszkowych - III stopień

UWAGA ZMIANA TERMINU !!! 13.09.2020 Dekompresja chirurgiczna zmian wewnątrzczaszkowych - III stopień» więcej

Akredytacja - rola farmaceuty i pielęgniarki w tworzeniu nowej jakości

Akredytacja - rola farmaceuty i pielęgniarki w tworzeniu nowej jakości

25. - 26.09.2020
Polska - Nowy Tomyśl

Akredytacja - rola farmaceuty i pielęgniarki w tworzeniu nowej jakości

Akredytacja - rola farmaceuty i pielęgniark w tworzeniu nowej jakości» więcej

Praktyczny kurs leczenia przepuklin pępkowych i pachwinowych z dojścia laparoskopowego

Praktyczny kurs leczenia przepuklin pępkowych i pachwinowych z dojścia laparoskopowego

09. - 10.10.2020
Polska - Nowy Tomyśl

Praktyczny kurs leczenia przepuklin pępkowych i pachwinowych z dojścia laparoskopowego

Praktyczny kurs leczenia przepuklin pępkowych i pachwinowych z dojścia laparoskopowego » więcej

Chirurgia weterynaryjna układu moczowo-płciowego - poziom zaawansowany

Chirurgia weterynaryjna układu moczowo-płciowego - poziom zaawansowany

14.10.2020
Polska - Nowy Tomyśl

Chirurgia weterynaryjna układu moczowo-płciowego - poziom zaawansowany

UWAGA ZMIANA TERMINU !!! 14.10.2020 Chirurgia weterynaryjna układu moczowo-płciowego - poziom zaawansowany» więcej

Globalna lista kursów Globalna lista kursów

Kontakt

Aesculap Akademia

ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

 

Tel:    +48 61 44 37 529
Tel:    +48 61 44 20 350


E-mail:
adam.nowaczkiewicz@bbraun.com

anna.kuczynska@bbraun.com

paulina.dymkowska@bbraun.com

dawid.konieczny@bbraun.com

FAKTURY: aleksandra.gularek@bbraun.com

 

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKPL]", "[Sprache]": "[pl]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "Anestezjologia", "[TestSparte1]": "204975", "[TestSparte2]": "1", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKPL]", "[Sprache]": "[pl]" }
{ "[Domain]": "[AAKPL]", "[Sprache]": "[pl]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

As part of an Aesculap Academy course your account has already been created. Do you wish to activate your account now? You will receive an e-Mail including an activation link shortly. If you should not receive an e-Mail within the next 48 hours, please check your spamfilter or contact us directly.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "OK", "BUTTON_CANCEL": "Anuluj", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Prosimy o akceptacj\u0119 ‘Og\u00F3lnych warunk\u00F3w serwisu‘ oraz ‘Deklaracji o ochronie danych osobowych‘.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Prosimy o wyra\u017Cenie zgody na przetwarzanie danych osobowych." }